Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Email message is too large

When attempting to send an email, you receive this error message:
Error message

It means Workspace has reached the maximum message size that it supports for sending an outbound message. To resolve the error message and send your email, try one or all of the following:

  • Remove one or more attachments from the email by clicking remove next to an attachment.
    Click remove
  • Consider pasting links to files into messages instead of attaching them.
  • Reduce the message body content.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.