Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Email migration: Set up my Outlook 2016 email (Mac)

After you complete your email migration, you’re ready to add your email to Outlook 2016 for Mac. To make sure your emails are on a server and can be recovered, first add your account to Exchange before removing your previous email account.

  1. Open Outlook. (Don't have the app? Here's how to download it.)
  2. Select Outlook > Preferences.
  3. Select Accounts.
  4. Select + (plus) > New account.
  5. Enter your email address and Continue.
  6. Enter your password and Sign In.
  7. Select Done. Your email account is now added and you can close out of the Accounts window.
  8. Compare your accounts to make sure that all emails are present. If your email is missing data, move your email from your POP or IMAP account to your Exchange email account.
  9. Once your account has been added as Exchange and no email is missing, it's now safe to remove the POP or IMAP account.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.