Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Emailing Photos

You can use Website Builder to email photos to your friends and family. When you share photos you added to public galleries, your emails display links back to those galleries. If you share photos from private or password-protected, no links display.

To Email Photos in Website Builder

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Photos and Videos, and then click the gallery that contains the photo you want to send.
 5. From the Settings tab, select Photos and Video Settings.
 6. Select Publish my galleries as a website, and then click Save.
 7. Click Photos and Videos, and then click the gallery that contains the photo you want to send.
 8. Click the photo you want to send.
 9. Click Email.
 10. Enter the following information:
  • To — Enter your email address and the address(es) to which you want to send the photo.
  • From — Enter your name.
  • Subject — Enter the subject of the email message.
  • Message — Enter the message body.
  • Enter code shown above — Enter the security access code that displays above the field.
 11. Click Send Email.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.