Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

คำขอการเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทะเบียนสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

เนื่องจาก GDPR ข้อมูลที่แสดงใน WHOIS แบบสาธารณะจะถูกจำกัด ในบางสถานการณ์ เราจะมอบข้อมูลรายชื่อติดต่อของโดเมนที่ไม่ได้เป็นสาธารณะให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้

หากคุณเป็นสมาชิกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและร้องขอข้อมูลติดต่อฉบับเต็มของโดเมนที่มีรายละเอียดติดต่ออยู่ในประเทศที่ได้รับการคุ้มครอง โปรดส่งอีเมลถึง whoisrequests@godaddy.com และเราจะมอบขั้นตอนสำหรับการส่งคำขอการเข้าถึงให้

หมายเหตุ: สำหรับโดเมนที่ WHOIS แสดงผู้ลงทะเบียนเป็น Domain By Proxy โปรดไปที่นโยบายว่าด้วยหมายศาลของ Domain By Proxy เพื่อดูวิธีดำเนินการกับคำขอนี้

คำขอที่ถูกต้องอาจต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง

คำขอต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

  • ชื่อโดเมน
  • ขอบเขตอำนาจของบริษัทตัวแทน
  • คำแถลงที่ระบุวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายในการส่งคำขอนี้ (เช่น จะนำข้อมูลติดต่อที่มอบให้ไปใช้ร่วมกับการสืบสวนโดยทางการ)
  • ข้อตกลงของเงื่อนไขการเข้าถึงที่อาจจำเป็นต้องใช้

รายการเพิ่มเติมที่ควรทราบ

  • คำขอการเปิดเผยข้อมูลมีผลสำหรับรายชื่อติดต่อของโดเมนในปัจจุบันเท่านั้น เราจะไม่มอบข้อมูลรายชื่อติดต่อที่อยู่ในประวัติหรือจัดเก็บแล้วผ่านกระบวนการเปิดเผยข้อมูลนี้
  • คำขอการเปิดเผยข้อมูลอาจประกอบด้วยชื่อโดเมนที่มีการระบุเฉพาะซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบ เราจะไม่ดำเนินรายการที่ตรงบางส่วนในระหว่างกระบวนการนี้
  • คำขอการเปิดเผยข้อมูลจะถูกตรวจสอบและดำเนินการเป็นรายโดเมน เราจะไม่มอบผลลัพธ์การค้นหาในหลายโดเมนหรือรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้
  • เราไม่สามารถมอบข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติมใดๆ ที่นอกเหนือจากผู้ลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบ หรือชื่อของ Tech ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นโยบายว่าด้วยหมายศาลของเรา


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.