Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Enable administrator access for my Gen 3 Windows server

You can enable Administrator access on your Managed or Fully Managed Windows server. This also enables Remote Desktop permissions on your server.

  1. In the My Servers panel, click Settings.
  2. Next to Admin Access, click Change.
  3. Select the check box to Enable your administration permission.
  4. Click Save.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.