Trợ giúp

VPS & Máy chủ chuyên dụng (Máy chủ của tôi) Trợ giúp

Enable admin/root access (Managed or Fully Managed)

If you need root (i.e. sudo or substitute/super user) access to your Managed or Fully Managed Server, you can enable it. You might need this kind of access to install applications or make high-level changes to your server's configuration.

  1. From the My Servers control panel, click Settings.
  2. Next to Admin Access, click Change.
  3. Make sure Enable your admin (root and sudo) access permission is selected.
  4. Click Save, and then click OK.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.