Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Enable cPanel's Leech Protection

If you have areas of your site with restricted access, you can make sure the security is not compromised by using Leech Protection. For more information, see cPanel's documentation.

To Enable Leech Protection

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. In the Security section, click Leech Protection.
  5. In the Set up Leech Protection section, complete the on-screen fields, and then click Enable.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.