Enable custom PHP modules

If you want to use custom PHP modules, you can manage them through a PHP initialization file (more info).

To enable a PHP module, add the following line:

extension = extension name.so

You'll need to add a version of this line for each module you want to enable. For a list of some PHP modules, view the list at the PHP website.

Customers using cPanel shared hosting accounts (more info), have a few additional steps they can take.

cPanel Info

On the page where you view your PHP version, you can also select the PHP modules you want to enable. If you do this, you do not need to modify your account's PHP initialization file.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.