Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Enable Customer Product Reviews with Yotpo

You can use Yotpo to enable your customers to leave product ratings and reviews. After customers buy a product, you can email them to ask for a product review and moderate those reviews.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. From the Promote tab, clickPromote.
    Click Promote in drop-down menu.
  3. Under Product Reviews, click Turn On to enable your customers to leave reviews.
    Click Turn On under Post Customer Reviews.
  4. Enter your email address to set up a Yotpo account for managing reviews.
    Click Turn On under Post Customer Reviews.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.