Trợ giúp

Trình dựng Website Trợ giúp

Enable customer product reviews with Yotpo

You can connect your website with Yotpo to enable your customers to leave product ratings and reviews. After customers buy a product, you can email them to ask for a product review and moderate those reviews.

 1. Login to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. In the Store menu, click Overview.
  online store enable reviews overview
 3. In the What's Next window, click Enable Reviews under Enable Product Reviews.
  online store enable product reviews
 4. In the Product Reviews window, click Turn On.
 5. In the Build Trust with Product Reviews window, enter the email address where you want the reviews to be sent, then click Enable.
  online store enable reviews click enable
 6. You've successfully enabled Yotpo for your product reviews. Click Manage Reviews to manage your product reviews using Yotpo.
  online store enable reviews manage reviews

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.