Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Enable Google Analytics in my Pro Reseller account

Use Google Analytics to track your storefront's visitors and their interactions. Analytics tracking is free with your Pro Reseller account, and it offers a better understanding of your customers, such as to create more appealing marketing campaigns.

  1. Sign in to your Reseller Control Center (use your GoDaddy username and password).
  2. Go to Storefront and select Tracking.
  3. Enter your Google Analytics ID. Your ID is the Google® tracking number similar to UA-000000000-1.
  4. Click Save. You'll see a Success notification confirming that tracking was added to your storefront.

Related step

  • After enabling Google Analytics, set up goals to track customers' purchases through your referral link.

More info

  • Google Analytics is only available for Pro Reseller accounts, not Basic Reseller accounts. For more information, visit our Reseller Plans page.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.