Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Enable maintenance mode in GoDaddy Pro on my website

Take a website offline by placing it in maintenance mode in GoDaddy Pro.

 1. Log in to your GoDaddy account. (Need help logging in?)
 2. Click Sites in the left sidebar.
 3. Hover over the website and click Open website dashboard.
  Open website dashboard
 4. Click More Tools in the left sidebar and click Maintenance Mode.
 5. Select the Maintenance or Coming Soon template. Or, to use your own maintenance mode page, edit the HTML in the code window.
 6. (Optional) Select Also show maintenance mode for logged in users and select the roles that should see the maintenance mode.

  Note: When no roles are selected, maintenance mode will not be visible to logged in users.

 7. Click Activate maintenance mode.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.