Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Enable the SQL Server Browser service

If you're trying to add MS SQL Web or Standard to your server, you must enable the SQL Server Browser service so that Plesk can recognize the database server.

  1. While logged into your server with Remote Desktop, open Administrative tools from the Start Menu.
  2. Double-click Services to open the services menu.
  3. Right-click on SQL Server Browser, then click Properties.
  4. Toggle the Startup Type drop-down menu to Automatic.
  5. Click Apply to save the changes.
  6. Click Start to start the service.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.