Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Enabling a mobile version

In Quick Shopping Cart®, you can expand the visibility of your online store by enabling a mobile version. It lets shoppers easily view your online store on mobile devices.

With Deluxe and Premium accounts, you can customize your mobile storefront to attract more mobile shoppers. For information about customizing your mobile storefront, see Customizing your mobile storefront .

To Enable a Mobile Version of Your Online Store

  1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
  2. From the Set Up menu, go to the Design section, and then click Mobile Storefront.
  3. Click Turn on mobile Web store.
  4. Click OK.

    Note: If you need to disable your mobile storefront, from the Mobile Storefront page, click Turn off mobile Web store.

Publish your store to reflect the changes. For more information, see How to publish .


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.