Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Enabling Apache or PHP Modules Using EasyApache

You can use the Apache updater (called "EasyApache") to enable Apache or PHP modules, such as cURL.

To Enable Apache or PHP Modules Using EasyApache

  1. Log in to WHM as the 'root' user.
  2. In the Find box type easy.
  3. Click EasyApache (Apache Update).
  4. Leave default, and then click the gear icon (Customize Profile).
  5. Leave default, and then click Next Step.
  6. Click Exhaustive Options List.
  7. Click the name of the Apache or PHP module, and then click Save and build.
Warning: During this process cPanel rebuilds Apache and PHP with the options selected. This process can take time to complete and should not be interrupted as it can lead to problems on your server.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.