Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Enabling Caching on Your Windows Hosting Account using clientCache

With our Windows hosting accounts, you can create caching rules to enhance your website's speed by using clientCache in your Web.config file.

Microsoft has instructions on implementing clientCache here, as well as more detailed information about the element here.

Example

Microsoft uses the following example code in a Web.config to enable caching:

<configuration>
  <system.webServer>
   <staticContent>
     <clientCache cacheControlMode="UseExpires"
      httpExpires="Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT" />
   </staticContent>
  </system.webServer>
</configuration>

This will cache the content you define as static until Jan. 19, 2038.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.