Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Enabling cPanel Hot Link Protection

To prevent other sites from using your bandwidth by directly linking to files on your account, cPanel offers Hot Link Protection. For more information, see cPanel's documentation.

To Enable Hot Link Protection

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. In the Security section, click Hot Link Protection.
  6. Click Enable.

You can configure the settings by changing the values of the fields in the Configure Hotlink Protection section, and then clicking Submit.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.