Enabling Express Checkout

Express Checkout is a fast and easy way to purchase our products. Once enabled, this payment method is available during the checkout process and within various applications.

Enabling Express Checkout lets you make secure purchases without re-entering your payment information. We charge the payment method you indicated and send confirmation of your orders to the email address on file in your account.

There are two ways to enable Express Checkout: in your Account Manager or when you make a purchase. If enabling Express Checkout when you make a purchase, we save the payment information you enter for your purchase. After you enable Express Checkout, you can select it as a payment method the next time you make a purchase.

Note: Express Checkout is available only for the following payment methods: credit card, gift card, and Good As Gold.

To Enable Express Checkout in Your Account Manager

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Go to the Payments tab.
 3. Click Product Billing or Payment Methods.
 4. Click Setup Express Checkout.
 5. In the Express Checkout window, click the Enable Express Checkout toggle.
 6. Select a Payment Type.
 7. Select an Express Checkout payment method.
 8. Click Save.

To Enable Express Checkout When You Make a Purchase

 1. Begin the checkout process as usual.
 2. On the Payment page, after you enter your payment information, select Use this for Express Checkout.
 3. After you place your order, we enable Express Checkout for the payment method you entered.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.