Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Enabling Mailman in Parallels Plesk Panel

If you need to use the mailing lists in Plesk you first need to enable Mailman or the Mailing Lists Manager. Mailman is not enabled until you create a mailing list. For more information about creating mailing lists, see Adding a Mailing List in Parallels Plesk Panel.

Warning:

Plesk does not verify the email addresses so make sure they are correct before creating the Mailing List.

Using Plesk 7.x, 8.x, and 9.x

To Enable Mailman Using Plesk 7.x, 8.x, and 9.x

 1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
 2. From the navigation pane, select Server.
 3. Under Services, click Set Up Mailman.

  Note: If the Set Up Mailman icon is disabled, you need to install the latest Mailman updates. Select the Updater icon to install the Mailman updates.

 4. In the Set Up Mailman window, specify your administrator login information and click OK.
 5. After you create your mailing lists, log in via SSH to "root" and type this command:
  /sbin/service mailman start
  For more information about logging in via SSH, see Log in to my server.

Using Plesk 10.x and 11.x in Service Provider View

To Enable Mailman Using Plesk 10.x and 11.x in Service Provider View

 1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
 2. From the menu on the left, click Tools & Settings.
 3. From the Mail section, click Set Up Mailing Lists Server.
 4. Type a password into New password, and then retype the password to confirm it.
 5. Click OK.
 6. After you create your mailing lists, log in via SSH to "root" and type this command:
  /sbin/service mailman start
  For more information about logging in via SSH, see Log in to my server.

Using Plesk 10.x and 11.x in Power User View

To Enable Mailman Using Plesk 10.x and 11.x in Power User View

 1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
 2. Click the Server tab.
 3. From the Mail section, click Set Up Mailing Lists Server.
 4. Type a password into New password, and retype the password to confirm it.
 5. Click OK.
 6. After you create your mailing lists, log in via SSH to "root" and type this command:
  /sbin/service mailman start
  For more information about logging in via SSH, see Log in to my server.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.