Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Enabling Plesk's Hot Link Protection

To prevent other sites from using your bandwidth by directly linking to files on your account, Parallels Plesk Panel offers Hotlink Protection.

To Enable Hot Link Protection

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the Plesk account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. At the bottom of the section of the subdomain hosting you want to remove, click Show More.
  6. Click Hotlink Protection.
  7. In the Tools section, click Switch On.

You can configure the settings by changing the values of the fields in the Settings section, and then clicking OK.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.