Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Enabling Real Time Stats in Site Analytics

Real-time reporting lets you see your site's statistics immediately. This feature obtains its data from JavaScript you place on each page, rather than retrieving it from the server log files, which are updated nightly.

To Enable Real-Time Stats in Site Analytics

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Site Analytics.
  3. Next to the account you want to use, click Launch.
  4. Click the domain name you want to use.
  5. Click Settings, and then click Real-Time Reporting.
  6. Click Enable real time stats.
  7. NOTE: Enabling real-time stats alone is not enough to collect data from your entire site. You must also add the real-time JavaScript to each page you want to track. So, if you want real-time statistics for your entire site, you must include the real-time JavaScript on every page of your website.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.