Trợ giúp

VPS & Máy chủ chuyên dụng (Máy chủ của tôi) Trợ giúp

Enabling SiteLock Direct Access for Your Managed or Fully Managed Server

Note: As of June 1, 2017, Malware Removal is no longer available for purchase by GoDaddy customers. For our latest security product, please check out Website Security.

If you have Malware Removal with one of our Managed or Fully Managed servers setup (more info), you can enable direct Malware Removal access to yourself or other users.

Warning: You cannot complete these steps if you have a standalone Malware Removal account.

A few things about Malware Removal direct access/users:

  • You cannot add new users with the Owner role. That's reserved specifically for the GoDaddy account owner.
  • Users you add do not have access to add or remove any users, domains, or features. They can, however, view the dashboard, acquire the Malware Removal Trust Seal, and open support tickets.

GoDaddy Account Owner

  1. Log in to Malware Removal (more info).
  2. Go to the Users tab.
  3. Next to the user with the Role: Owner, click Edit User.
  4. Enter a Name, password and confirmation, and then click Submit.

Other Users

  1. Log in to Malware Removal (more info).
  2. Go to the Users tab.
  3. Click +User.
  4. Complete the on-screen fields, and then click Submit.

After setting up direct access, you can log in at https://secure.Malware Removal.com using the user's email address as the Login ID with the password you created.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.