Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Enabling Social Media Sharing

With Website Builder, visitors can share your site on social networks such as Facebook®, Twitter®, MySpace®, Delicious®, and StumbleUpon®. Visitors simply click buttons that prominently display icons of those social networks. Your site then displays on their profiles.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Design Your Pages.
  4. If necessary, from the Page menu, select the page you want to modify.
  5. Click the Social tab, and then drag and drop the Share icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
  6. To select a size for the icons, from the Icon Size section, select Small or Large.
  7. Select the social media links that you want to add.
  8. Optional: If you don't want to display GoDaddy logos with your Facebook share link, select Do not display GoDaddy logos with Facebook share link.
  9. Click OK.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.