Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Enabling SSI for HTM and HTML Files to Plesk Shared Hosting Accounts

Plesk provides native support for Server Side Include scripting for SHTML, HTML, and HTM files.

To Enable SSI Support for HTML and HTM Files

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Next to the domain you want to use, click Hosting Settings.
 5. In the Web Scripting and Statistics section, select both SSI support and (use SSI for *.htm, *.html files).
 6. Click OK.

If SSI scripting still doesn't work, you might need to add the following handler to the he system.webServer section of your Web.config file:

<handlers>
  <add name="SSINC-html" 
     path="*.html" 
     verb="*" 
     modules="ServerSideIncludeModule" 
     resourceType="File" 
     requireAccess="Script" />
</handlers>

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.