Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Enabling Web Statistics in Parallels Plesk Panel

If you use Parallels® Plesk Panel on your server, you can enable its Web statistics to gather information about traffic coming to your server.

To Enable Web Statistics in Parallels Plesk Panel 9

 1. Log in to your Parallels Plesk Panel as admin.
 2. Click Domains in the menu on the left.
 3. Click the domain name you want to use.
 4. Click Setup.
 5. From the Web statistics menu, select Webalizer or AWStats

To Enable Web Statistics in Parallels Plesk Panel 10 or 11

 1. Log in to your Parallels Plesk Panel as admin.
 2. Click Subscriptions in the menu on the left.
 3. Next to the domain name you want to use, click Control Panel.
 4. Go to the Websites & Domains tab.
 5. Select the domain names you want to use.
 6. From the Web statistics menu, select Webalizer or AWStats.

To access your server's statistics, see Accessing Your Parallels Plesk Panel Web Stats.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.