Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Enabling Website Accelerator Developer Mode

Website Accelerator uses a Content Delivery Network (CDN) to speed up website response time and improve performance. For more information, see What is Website Accelerator?

If you need to make changes to your site, you can enable Website Accelerator Developer Mode so you can view site updates immediately.

You can disable Website Accelerator Developer Mode at any time. In case you forget, it's automatically disabled in 24 hours.

To Enable Website Accelerator Developer Mode

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Tools section, click Website Accelerator.
  5. Click Settings.
  6. Click the slider next to Developer Mode so it displays On.
  7. Click Close.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.