Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Encrypting and Decrypting Files in Online Storage

Online Storage lets you encrypt files by creating passwords that must be entered to view them.

To Encrypt Files

 1. Log in to Online Storage.
 2. Select the files you want to encrypt.
 3. Right-click the file, and then select Encrypt.
 4. In the Encrypt Files window, complete the following:
  • Encryption password and Confirm encryption password — Enter the password you want to require to open the file.
  • Password hint — Specify a hint to remind you of the encryption password.
 5. In the Password hint field, specify a hint that will remind you of the password.
 6. Click OK.

To Decrypt Files

 1. Double-click the encrypted file.
 2. Enter the encryption password, and then click OK.

You cannot reset or change encryption passwords without first decrypting the file. If you forget or lose your encryption password, you cannot access the file.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.