Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Error: An encrypted connection to the server could not be established

If you're having issues opening Outlook and are using an Office 365 account, you may receive the following error message:

An encrypted connection to the server could not be established.

Your issue might be improperly-formatted credentials. Try clearing the Windows Credential Manager.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.