Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Error: Check your MX records and try again

You've followed the instructions to set up Office 365 from GoDaddy on an external domain, and now you're getting the message Check your MX records and try again, or not receiving email after 48 hours. You may need to delete some old DNS records that are no longer needed.

  1. Sign in to the external domain account where you are setting up Office 365.
  2. Follow the instructions for adding DNS records to your external domain.
  3. Delete any MX records that aren't part of the Office 365 setup instructions, such as the mailshare1 and smtp records.
  4. Delete any autodisc SRV records.
  5. Delete any secureserver.net TXT records.
  6. Save your changes.

It can take up to 24 hours for these changes to go into effect. Sign back in to the GoDaddy account where you're setting up Office 365 and see if your new email accounts are working. If not, please call Support.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.