Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Error: LinkedIn Profile Not Found

You may experience a “Profile Not Found” error if you're forwarding your domain to your LinkedIn profile. This is due to a change in the LinkedIn profile URL format. Unfortunately, GoDaddy can't fix this for you because it involves logging into your LinkedIn profile. To resolve this error, you'll need to manually update your LinkedIn profile URL in the Domain Manager.

Here's how:

 1. Copy your LinkedIn profile URL from LinkedIn
 2. Paste your LinkedIn profile URL into the domain manager

1. Copy your LinkedIn profile URL

Here’s how to find and copy your new LinkedIn profile on your mobile device or desktop.

Mobile devices

 1. Open the LinkedIn mobile app and log in.
 2. Click the Profile icon and scroll down to the Contact section.
 3. Under Your Profile, copy your profile URL.
  LinkedIn profile URL
 4. Go to the next step, Paste your LinkedIn profile URL into the Domain Manager

Desktop computer

 1. Log into LinkedIn.
 2. Click Profile in the top navigation bar.
 3. Under your profile photo, copy your profile url.
  LinkedIn icon
 4. Go to the next step, Paste your LinkedIn profile URL into the Domain Manager

2. Paste your LinkedIn profile URL into the Domain Manager

Now that you've copied your LinkedIn profile URL, you'll need to update the LinkedIn profile URL in the Domain Manager.

Type your domain name in the box below and click Submit. Click the resulting link to go to the Domain Manager where you'll paste your LinkedIn profile URL.

That’s it! In a few minutes your domain will again be correctly redirected to your LinkedIn profile.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.