Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Error: Pending Setup: MX Error

If the domain you are using for email does not have the proper MX records, you will see the error message:

Pending Setup: MX Error

To resolve this error, you need to correct your domain's MX records.

  1. First, you need to find your correct MX records.
  2. Edit your MX records wherever your domain is registered:
    Nếu tên miền của bạn Làm việc này...
    Registered with GoDaddy Edit your MX record using the DNS Manager
    Được đăng ký ở nơi khác Change your MX records with the company where you registered your domain name. You can find instructions for a a few common registrars, here.
  3. After you change your MX records, resubmit your domain name for MX record validation. Next to Pending Setup: MX Error, click Retry.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.