Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Error: We can't create your email address until you verify that you own this domain

You will see this error message in your Office 365 from GoDaddy account, if you are trying to use an external domain email address for your email. This is any domain at another domain provider, or in another account. Even if it is another GoDaddy domain, if it is in a different GoDaddy account, it is considered external.

Verify your ownership of the domain, in order to proceed with your Office 365 setup.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.