Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Etsy Addon

As one of the world's largest marketplaces of handmade items, Etsy is a great place to buy and sell high-quality, hand-crafted products. The GoDaddy Email Marketing Etsy Addon allows you to sync your Etsy shop listings with your composer, so you can easily add products to your email newsletters.

  1. In your GoDaddy Email Marketing account, click Addons, at the top of the page.
  2. Select Add more.
  3. Click the 3rd Party Integrations tab.
  4. Scroll to the Etsy option, and click On.
  5. Click Click cog to set up Etsy addon (the cog), to connect your Etsy shop.
  6. Enter your Etsy Shop Name.

    Note: If you don’t have an Etsy shop, you can create a shop, here.

  7. Click Link Shop.

You'll get a message that your shop is successfully linked. If you see a page that says You're not lost..., then your Etsy shop name is not correct. Click Take me outta here! to go back. Double-check your shop name, and try again.

Note: Your shop name should have no spaces, and is the last part of your shop URL.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.