Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Evaluate site performance with Pingdom

You can use Pingdom Tools to review the performance of your website.

  1. Go to Pingdom's website speed test.
  2. Enter your domain where is says "www.example.com"
  3. Click Start Test.
  4. The results provide a grade for your site as well as details such as load time, page size, number of requests, and more.
  5. Scroll down to the Performance insights section to see a checklist of items the test checks for and your site's score for each.
  6. Continue to scroll down for the results page for additional details about your site's performance.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.