Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Exclude files and folders from Site Backup for Plesk hosting

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

If you don't want Site Backup to keep backups of certain things on your account (directories, types of files), you can add them to your exclusion list.

 1. From the Plesk home page, on the far right, click Site Backup.
 2. Click Select Directories (Select Directories).
 3. In the Exclusions area, enter what you want to exclude from backups using the following syntax:
  Element Syntax Example
  Directory The directory name tmp
  Individual files The file name db1.sql
  File types A period entered by the file extension .sql
 4. Click Save.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.