Trợ giúp

VPS & Máy chủ chuyên dụng (Máy chủ của tôi) Trợ giúp

Exclude files from Site Backup

If you don't want Site Backups to keep backups of certain things on your account (directories, types of files), you can add them to your Site Backups exclusion list.

 1. In your My Server control panel, click the Backups tab.
 2. In the Site Backup area, click Manage.
 3. If another message displays, click Manage again.
 4. Click Edit Schedule (Edit Schedule).
 5. In the Exclusions area, enter what you want to exclude from backups using the following syntax:
  Element Syntax Example
  Directory The directory name tmp
  Individual files The file name db1.sql
  File types A period entered by the file extension .sql
 6. Click Save.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.