Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Export my domain's zone file records


You can export your domain's zone file records to use with a third party or to archive. For example, if you want a third party to manage your DNS, you can export the zone file records from us, and then import them into the third-party system. Archiving your DNS records gives you a backup copy of them if you make a mistake while editing your DNS.

The exported data follows the BIND zone file format and RFC 1035. You must manually edit the exported data before a BIND DNS server can use it directly. These edits will differ based on the requirements of the server to which you are uploading the exported file.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the DNS Management page.
  2. On the DNS Management page, under Advanced Features, click on either Export Zone File (Unix) or Export Zone File (Windows):
  3. Export Zone File

  4. The system generates a text file that contains the zone file records for your domain name. Save the file to your computer.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.