Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Export orders

You can download all of your store orders as a .csv file to save for your record keeping purposes. Comma Separated Values (CSV) files format spreadsheet data as plain text, so virtually any spreadsheet program can read them.

 1. Login to your GoDaddy account.
 2. In the My Products list, click Online Store, then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click the Sales tab, then click Orders.
 4. Click Download All Orders. (A .csv file of your orders will be ready in the downloads folder on your computer.)
  Click Download All Orders to get them in a .csv file.
 5. Note: You can't pick and choose which orders to download, they'll all be downloaded together in one Excel file.

 6. A message will pop up on your screen letting you know the Export Finished.
  Export Finished message you get after download is complete.
 7. Check your downloads folder to open the .csv file in a spreadsheet program. You can keep track of your orders for accounting and inventory purposes.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.