Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Export SQL Server tables

You can export tables from your SQL server database to as XML or CSV from the SQL Server database manager.

Note: You cannot export your entire database. However, you can create a backup (BAK) of your database, which you can then restore into another database. For more information, see Backing up and Restoring MySQL or MSSQL Databases.

  1. Log in to your SQL Server admin tool Web & Classic.
  2. From the Databases menu, select Tables.
  3. Click View Contents.
  4. Click XML or CSV, and then confirm the download when prompted.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.