Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Extra social links and sites not listed in addon

You've already discovered how to add your own branding to the footer of your email, using GoDaddy Email Marketing's Social Links addon. But what if you want extra social? Let's say you have multiple Facebook profiles? Or Twitter handles? Or...

We got you covered! For help, please call our award-winning support team 24/7 at (480) 463-8836. We can add extra social links to any existing platform for you, easily! You aren't able to add those, by yourself. But we're able to set up any custom social icon that you want.

And that means the possibilities don't just stop with additional Facebook profiles!

Do you have your own custom, social icons that fit the branding of your own site? We can use those, instead of the standard GoDaddy Email Marketing social icons.

Do you want to add a social icon that's not listed as an option? Send us over an image for the icon, and we'll set you up, right away. We can add extra social icons for you, at any time -- whether they are additional profiles for existing options, or your very own custom icons, for standard platforms.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.