Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Facebook: add a signup form

Learn how to add a GoDaddy Email Marketing signup form to your business Facebook page.

Required: The Facebook integration only supports signup forms if:
  • You have admin access to the Facebook page.
  • Your page has 2000 or more followers, see Facebook for more info.
  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. From the Addons menu, select Add More.
  3. Select the 3rd Party Integrations tab.
  4. Scroll down to the Facebook Signup addon, click On and then click Go set it up.
  5. Click the Authorize on the right. The Facebook login page will open, click Okay.
  6. Click Add Facebook Tab on the right.
  7. Select the form you want to use and then select the Facebook page where you want that form to display.
  8. Click Save Changes, your Email Signup tab will now display on your Facebook page.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.