Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Facelift

Facelift is a GoDaddy service to migrate your Website Builder Version 6 content to the latest version of Website Builder. Instead of doing it yourself one page at a time, we do it for you for a one-time fee. You can keep your old design or have us create a fresh one.

Find out how to order Facelift >>


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.