Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Facelift service is now called Makeover

If you have an existing Facelift project, you can still receive help, but the name of the program has been changed from "Facelift" to "Makeover". It's still the same service, and we'll help you migrate your account.

For assistance, you can call (480) 366-3344 or book online.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.