Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Famous Four Media registry phase requirements

Famous Four Media offers its gTLDs to the public in the following phases. Each gTLD has its own dates for these phases.

Sunrise

Feature Availability
Registration open to Trademark holders
Trademark validation Trademark Clearinghouse
Bulk registration
Unsuccessful registration No refunds for either registration or application

Refund details

You cannot cancel your pre-registration application. If you are awarded a domain name through Famous Four Media, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee.

Pre-registration (General availability)

Feature Availability
Registration open to Customers on a first-come, first-served basis
Bulk registration
Unsuccessful registration Refunds for registration fee only

Refund details

If you are awarded a domain name through Famous Four Media, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.