Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Faxing Files from Online Storage

You must have a Fax Thru Email account to send a file as a fax from your Online Storage.

To Fax a File

  1. Log in to Online Storage.
  2. Locate and select the files you want to send in an email.

    Note: Select multiple files by pressing and holding the CTRL key, and then clicking individual file names you want to select.

  3. Right-click the file, and then select Send via Fax.
  4. In Fax Thru Email, log in to your account to continue sending the fax.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.