Fetch: Publish your website

Use the following steps to publish your website using the Fetch FTP client on a Macintosh computer.

To find information about any of these settings, see Move my cPanel website with FTP and FileZilla.

  1. From the File menu, select New Connection.
  2. Enter the Hostname, Username and Password and click Connect.
  3. Once connected, select Put... from the Remote menu.
  4. Select the location of the files to upload then click Put.

Note: To check the permissions of a file, highlight it and click Get Info.

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.