Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Filtering Zone File Records

The Zone File Editor lets you filter the DNS records for your zone file. For example, you can use the filter to view only your A records.

To Filter a Record

  1. Go to the Zone File Editor for the domain name you want to update.
  2. In the Filter section, select the zone records you want to view.

Go back to Manage DNS zone files.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.