Find and replace with a WordPress plugin

The easiest option for replacing data within your WordPress database is to use a plugin. They're useful for changing the domain, or any other information for your WordPress site. A common plugin used for this is Search & Replace by Inpsyde.

 1. Log in to WordPress.
 2. Search for and install the Search & Replace plugin.
 3. Activate the plugin.
 4. Go to Tools > Search & Replace.
 5. Under the Backup Database tab, click on Create SQL File.

  Note: This will create a backup of your database before making any changes.

 6. Pick a set of steps based on what you need to replace:

  Change WordPress domain URL

  1. Click on the Replace Domain URL tab.
  2. Enter your new domain into the 'Replace with' field.
  3. Click Do Replace Domain/Url.

  Replace other data

  1. Click on the Search & Replace tab.
  2. Fill out the 'Search for' field with the data you want replaced.
  3. Fill out the 'Replace with' field with the new data.
  4. Click Do Search & Replace.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.