Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Find API key

Finding your API key in GoDaddy Email Marketing is simple.

  1. In your GoDaddy Email Marketing account, click Settings at the top of the page.
  2. On the right, in the Settings and Billing section, click the API tab.
  3. Copy and paste the string of numbers and letters under Secret API key. You can use this to integrate with plugins.

If you've accidentally shared your API key or wish to generate a new one for any reason, click Regenerate API Key. You will then need to re-sync with any previous integrations you've installed.

Next step

  • In your GoDaddy Email Marketing account, click on Add-ons, and select Add more, to explore the available integrations.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.