Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Find my GoDaddy nameservers

If your domain is registered at another company, but you're hosting your website with GoDaddy, you can connect the domain name to your website using our nameservers.

Note: Changing your domain's nameservers changes where its email gets delivered. If you don't want to make any changes to your email service, you can use your account's IP address instead. However, if you do want to change your nameservers but keep your email service, you can update your MX records.

Which nameservers you'll use depends on how you're hosting your website:

Service Where to find your nameservers...
Website Builder Find my website's nameservers
cPanel shared hosting Find your website's nameservers
Plesk shared hosting Find your website's nameservers
Web & Classic Hosting Find my website's nameservers
Managed WordPress Find my website's nameservers
CashParking What are my CashParking website's nameservers?
Online Store You cannot host Online Store websites for domains registered elsewhere. However, you can transfer the domain name to us
Reseller Reseller storefronts don't use nameservers; instead see Forwarding Your Domain Name to Your Reseller Storefront

Note: Changing nameservers for .COM and .NET domains can take 4-8 hours to display on the internet. All other types of domains can take up to 48 hours.

Next step

  • Contact your domain name's registrar to update your domain name's nameservers

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.